БИЗНЕС

Семейният принцип и постоянната иновативност допълват посланието от родовия герб на семейство Манджукови, валидно и за бизнеса, основан на съзидание с достойнство и благородство. Върху тези темели е основан
Холдинг „Манджуков“ ООД

 

Дейност и дъщерни компании. Други дружества. Международни проекти.

През 1999 г Петър Манджуков регистрира Акционерно дружество „ПМ Груп“, което е правоприемник на фирмите, създадени от него през и след 1992 г. Успешно съчетаване на фамилните и бизнес ценности предпоставят през 2007 г. дружеството да сменя името си на „Манджуков“ АД. Промяната на името цели да подчертае ясно семейния принцип на организация, както и ползотворното обединяване на фамилните традиции с бизнес иновации при изграждането на единна маркетингова, производствена, финансово-инвестиционна и търговска политика на самостоятелните фирми.

Централната сграда и седалище на „Манджуков“ ООД, ситуирана в престижния квартал Бояна

През 2018 г. дружество „ПАМ Солар“ ООД се преименува на „Манджуков“ ООД, като управители са Иванета Манджукова и Петър Манджуков. Новото дружество-майка е универсален правоприемник на „Манджуков“ АД. Отделните бизнес дейности, които фамилия Манджукови е развила са дъщерни дружества на „Манджуков“ ООД.
Контролът е придобит и упражняван чрез прякото участие на дружеството-майка „Манджуков“ ООД в дейността на дъщерните дружества, които участват в холдинговата структура.

Холдинг „Манджуков“ ООД, опериращ като дружество-майка, развива активна дейност в областта на недвижимите имоти, медиите, машиностроенето, търговията, производство и продажба на „зелена енергия“.

В последните години семейство Манджукови развиват дейност в областта на недвижимите имоти – покупко-продажба, отдаване под наем на офиси, апартаменти. Дружеството е собственик на престижни и луксозни офисни сгради Бизнес център Премиум I и II (всеки по 12 етажа, разположен на централен софийски булевард); престижна, административна сграда в кв. Бояна; луксозни апартаменти за жилищни и офис нужди на топ места в София; апартаменти в Созопол и много паркоместа.

 

Друга дейност на холдинг „Манджуков“ ООД е свързана с производството на електрическа енергия от възобновяеми източници, посредством трите изградени соларни централи – две, от които са в землището на с. Сбор, Пазарджик и една – в гр. София, покривен тип. Двете наземни централи в с. Сбор са с инсталирана мощност – 4 979 kWp всяка, а покривната – 949 kWp. За изграждането на централите са използвани услугите на международни специализирани компании – REC, SUNTECH, SMA, ALTEC. Превръщайки слънчевата енергия в електричество, фотоволтаичните централи използват един неограничен ресурс и съдействат за опазване на околната среда и за намаляване на енергийната зависимост на България от внос на изкопаеми енергоносители.

Дружество „Манджуков“ ООД управлява и поддържа изградените фотоволтаични централи, като за целта разчита на свой екип от дългогодишни професионалисти в областта.

Кои са пътищата за развитие на енергетиката в бъдеще?

Отговорът на този въпрос е приоритет и на екологията, а имено – използването на алтернативните и възвръщаеми източници на енергия. Причината не е само в неизчерпаемостта на възвръщаемата енергия, а и в минималните замърсителни емисии във въздуха и отпадъци, които се отделят при произвеждането и използването й. За тази цел и за най-оптимално усвояване и възпроизвеждане се използват високи технологии.

Главен вход на парка и соларни панели

Централите в с. Сбор, с инсталирана обща мощност 10 MWp, е сред най-големите проекти в България, които до този момент са включени в електроразпределителната мрежа. Мястото на разположение е избрано поради високите стойности на средногодишната слънчева радиация в региона – над 1350 kWh/ кв.м.


Дружество „Агро Легаси“ ЕООД е част от холдинг „Манджуков“ ООД (100% пряк контрол). То е създадено края на 2012 година. Основната му дейност е свързана с придобиването на инвестиционни земеделски имоти с цел последващо отдаване под наем/аренда. Към момента дружеството притежава пакет земи, обхващащи райони в Северна България – обл. Видин, обл. Враца, обл. Ловеч, обл. Велико Търново, обл. Варна, които се обработват под наем/аренда.

„П.М Финанс“ ООД е българско дружество, част от холдинг „Манджуков“ ООД, чиято дейност включва отдаване под наеми на леки автомобили и сключване на застраховки. Фирмата е регистрирана през 2007 г.

Част от холдинг „Манджуков“ ООД е и дъщерното дружество „Евро Медия БГ“ ЕООД. То е акционер и инвеститор в Ad Venture Radio BV (холандско дружество), където е в партньорство с г-н Карл Хабсбург-Лотринген и г-н Христо Грозев. Дружеството е собственик на капитала на „Radio Kraina FM” /бившо Radio Yes/, което се излъчва в 26 града в Украйна и също онлайн.

Други дружества

Други дружества, в които семейство Манджукови има пряко участие и контрол, но не са част от холдинг „Манджуков“ ООД са:

Издателство „ПМ ПРЕС” е създадено през 2000 г. Издава вестник „TV Сага” (от 2003 г.), който излиза всяка седмица, съдържа 24 страници в тираж 42 000 броя.

„М Парк“ АД се развива като голям логистичен и индустриален център с многофункционална търговско-офисна сграда и промишлени складови помещения, които се отдават за ползване под наем. http://www.mparksofia.com

Международни проекти

Петър Манджуков е основен акционер в дружеството “Приста Рисайклинг“ АД, а синът му Ивайло Манджуков е Изпълнителен директор. Дружество участва не само като инвеститор, но също и като съизпълнител, осъществявайки цялостна инженеринговата дейност по проекта – Завод за преработка на отработени масла в гр. Ангрен, Узбекистан. Ръководител на успешно завършилото строителство и пуск на завода в Узбекистан е Ивайло Манджуков. Проектът е дело на смесеното дружество „Уз – Приста Рисайклинг“, създадено с постановление на Президента на Република Узбекистан. В него влизат българската компания „Приста Рисайклинг“ с 51% и „Узнефтепродукт“, дъщерна компания на „Узбекнефтегаз“, с 49%. Използвана е високотехнологична техника за преработката на отработени масла до получаване на свежи базови, годни такива за влагане в традиционното маслено производство.

На 18.05.2016 г. министър-председателят на България Бойко Борисов и премиерът на Узбекистан – Шавкат Мирзийоев, лично откриха завода. Πycĸaнeтo в eĸcплoaтaция нa нoвия виcoĸoтexнoлoгичeн зaвoд зa пpepaбoтĸa нa oтpaбoтeни мacлa ocигypявa нaмaлявaнe и eлиминиpaнe нa зaмъpcявaнeтo c oпacни oтпaдъци нa oĸoлнaтa cpeдa, a cъщo спомага за нaмaлявaнeтo нa нepeглaмeнтиpaнoтo дeпoниpaнe нa oтpaбoтeни мacлa в oĸoлнaтa cpeдa, oбeзпeчaвaйĸи eднoвpeмeннo c тoвa cвeжa cypoвинa зa пpoизвoдcтвo нa гoтoви мacлa.
В Украйна, гр. Николаев групата на „Приста Рисайклинг“ инвестира в малка рафинерия, разположена на площ от 1.69 хектара.

Дружеството „Евро Медия БГ“ ЕООД (част от холдинг „Манджуков“ ООД), е акционер и инвеститор в Ad Venture Radio BV (холандско дружество), където е в партньорство с г-н Карл Хабсбург-Лотринген и г-н Христо Грозев. Дружеството е собственик на капитала на „Radio Kraina FM” /бившо Radio Yes/, което се излъчва в 26 града в Украйна и също онлайн.