petarmandjoukov.info

Съдържанието на petarmandjoukov.info и технологиите използвани в него са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права.

Всички текстови, графични, фото и видео материали, публикувани в уеб сайта, са собственост на Петър Манджуков и/или на „Манджуков“ ООД в случай, че не е посочено друго.

Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел текстови, фото и видеоматериали от този сайт, без предварително изрично писмено разрешение.

Имате право да използвате уеб сайта petarmandjoukov.info единствено за лични/нетърговски цели, ако изрично не е договорено друго.

Използването на части от текстови, фото и видеоматериали от този уеб сайт е допустимо само при условие, че бъде посочен източникът (petarmandjoukov.info) – за печатни издания, радиостанции и телевизии, както и да бъде добавен активен линк към https://petarmandjoukov.info – правило, с което е нужно да се съобразят всички интернет издания.

Не се разрешава копирането на цели материали и използването на снимки и видеоматериали от сайта petarmandjoukov.info, без изрично писмено съгласие, независимо дали е посочен източникът или е поставен линк към него. Може да потърсите връзка чрез имейл office@mandjoukov.bg.

Обезщетения

Петър Манджуков и/или „Манджуков“ ООД имат право да търсят обезщетения за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Общи условия и/или нерегламентирано използване на сайта.

Отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и ще спазва настоящите Общи условия за ползване.

Общи условия

Политика за поверителност

Политика за използване на “Бисквитки” (COOKIE)