Петър Манджуков е избран за Почетен консул на Република Узбекистан в Република България

Министерският съвет прие решение за откриване на почетно консулство на Република Узбекистан в Република България, ръководено от почетен (нещатен) консул. Новооткритото почетно консулство на Узбекистан ще бъде със седалище в гр. София и консулски окръг, обхващащ територията на областите Пловдив и София (столица).

Петър Манджуков ще изпълнява функциите на почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Узбекистан в България. Той е председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Манджуков” ООД.

Откриването на почетно консулство на Узбекистан в София ще допринесе за задълбочаване и разширяване на двустранното сътрудничество в дългосрочен политически и икономически аспект.

Към момента Узбекистан няма свое дипломатическо представителство в София. За връзките с България отговаря посланикът й в Турция.