Тракийската древност

Сборник “Тракийската древност: технологични и генетични изследвания, история и нематериално наследство”, посветен на най-големия частен дарител на траколожките изследвания – Петър Манджуков.

Изследванията в сборника са групирани в четири дяла. В първия преобладават тези, които са посветени на проучване на метални археологически находки или калъпи за отливането им – от късната бронзова епоха до Късната античност.
Вторият дял е посветен на археозоологични изследвания на конски костни останки от ранната бронзова епоха и от тракийската древност.

Третият дял включва осем разностранни археологически и исторически изследвания на тракийската култура през желязната епоха, римската епоха и Късната античност, както и на взаимодействията й със съседни региони – Гърция и Египет.

Четвъртият дял разглежда многоаспектното тракийско културно наследство в съвременността – език, фолклор, материална култура, обредни места и обредност, символика и др.

Сборникът завършва със статия на някои аспекти от изследването на станалия световноизвестен праисторически паметник Провадия-Солницата и на неговото радиовъглеродно датиране.

Още за изданието:

Книгата може да се закупи от тук: baspress.com

Съдържание на книгата

Учени представиха книгата „Тракийската древност: технологични и генетични изследвания, история и нематериално наследство“

Заместник-председателят на БАН чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Николов: Да възродим частното дарителство за наука