В Биологическия факултет беше официално открит Учебен център по молекулярна генетика и функционална геномика

В Биологическия факултет на Софийския университет бе открит Учебен център по молекулярна генетика и функционална геномика към Катедра „Генетика“. Създаването на този център се осъществява с щедрата финансова помощ на Фондация „Манджуков“, която откликна на апела на преподавателите от катедра „Генетика“ за оборудване на лаборатория със съвременна апаратура за нуждите на преподаването и практическото обучение на студентите в Биологическия факултет.

На откриването присъстваха ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, Петър Манджуков и семейството му, заместник-кметът на Столична община доц. Тодор Чобанов, деканът на Биологическия факултет проф. Стоян Шишков, ръководителят на лабораторията гл. ас. Димитрина Георгиева, преподаватели от факултета.

Ректорът на Софийския университет поздрави присъстващите и заяви, че за Алма матер е чест да посрещне Петър Манджуков и семейството му да ги приеме в лабораторията, създадена с тяхната подкрепа.

Ректорът изтъкна, че тази лаборатория е много важна за Университета по няколко причини. Първата е, че студентите – не само от Биологическия факултет, имат остра нужда от практически занимания.

Тази лаборатория имаше за цел не просто научна дейност, а и това, студентите да придобият практически опит и се радвам, че вие откликнахте на тази идея, защото тя ще помогне на всички нас, на цялото общество. Особено в ситуацията на епидемия се вижда ясно, че без подготвени лекари, лаборанти и служители, няма как да предотвратим едно такова събитие. Затова още веднъж ви благодаря“, посочи ректорът.

Проф. Герджиков изтъкна още, че лабораторията е важна и по втора причина, която не е толкова очевидна, и тя е свързана с това, че е много трудно Университетът да се съревновава, дори да си партнира с университети от чужбина, които имат много по-голямо финансиране. „През последните години държавата за първи път от десетилетия отдели известна сума за инфраструктура, но има места, в които нямаме такава равностойна на сериозните университети инфраструктура. С вашата подкрепа ние можем и в тази област да се обърнем към нашите партньори в чужбина, които са над 350, и да кажем – ето сега сме равностойни, можем да бъдем наистина ваши партньори“, каза още ректорът на Софийския университет.

Ректорът връчи сертификат за дарение на семейство Манджукови.

Деканът на Биологическия факултет проф. Стоян Шишков също благодари за дарението и допълни, че това е най-голямото дарение, направено за Биологическия факултет, въпреки че дълги години е водещата обучителна и научна организация в рамките на всички биологични науки, но и в рамките на всички природни науки.

„И искам да изразя задоволството и радостта на своите колеги, че много докторанти и магистри, а по-нататък и студенти ще могат да работят на максимално най-добрата техника, на световно ниво, с което ще допълнят възможността на колегите, които се борят в момента с тази инфекция и с бъдещи инфекции от различни патогени, да могат да се справят по-бързо с тези проблеми – медицински, социални и ментални“, изтъкна деканът.

Проф. Шишков отбеляза още, че екип на факултета вече е пробвал една от основните машини за детекция на материали, дадени от фирми, които съдържат само геном на настоящия коронавирус, който е в полезрението на обществото за типизиране към кой вариант принадлежат. „Това беше и идеята първоначално на г-н Манджуков. Надявам се г-н Манджуков и фондацията като цяло да е доволна от това, което ще се върши тук и вече започна да се върши, уверявам ви. Винаги ще сте добре дошли да разгледате. Благодаря!“, каза още деканът и връчи на дарителите икона в знак на благодарност.

Петър Манджуков заяви, че дарението не е негово лично дело, а дело на неговата фамилия – неслучайно на церамонията присъстват неговата съпруга и деца, тъй като това е неговата фамилна фондация. Той подчерта, че сумата е заделена от техни лични средства. Г-н Манджуков обърна внимание, че откриването на научния център нямаше да се случи без големия учен акад. Атанас Атанасов, негови приятели учени и преподавателите.

Източник: https://www.uni-sofia.bg/index.php/novini/novini_i_s_bitiya/v_biologicheskiya_fakultet_beshe_oficialno_otkrit_ucheben_cent_r_po_molekulyarna_genetika_i_funkcionalna_genomika